Blogg gratis Logga in

Junker Mikael

24 Jan, 2007

JunkerMikael | 24 Jan, 2007 | Huvudkategori | (1063 Läst)

Kunskapsdemokrati

Är det något som verkligen retar mig angående diskussionen kring lärande och didaktik så är det s.k. "kunskapsdemokrati". Alltså åsikten att all kunskap är lika mycket värd, och att ingen persons kunskap ska värderas högre eller lägre oavsett erfarenhet och bildning. Ingen kan mer än någon annan, alla är vi lika och kunskapsmässigt - "demokratiska". Detta förhållningssätt är fullständigt absurt och verklighetsfrånvänt. Att denna uppfattning är spridd i dagens Sverige får man nog se som ett resultat av dels jantelagen ("du ska inte tro att du kan mer än vi") och dels den postmodernistiska filosofin med sin relativism och ifrågasättande av traditionella kunskapskriterier som fått stort inflytande i många instanser de senaste decennierna. Enligt den här bisarra tanken kan exempelvis ett utlåtande från en professor i geologi inte värderas högre än en lekmans tro på att jorden är platt. Hur skulle det se ut om denna "kunskapsdemokrati" tillämpades i exempelvis vården? Du ska genomgå en viktig bypassoperation - vill du att en erfaren och utbildad kirurg leder operationen eller går det lika bra att ta in vem som helst från gatan?

"Vilken är Sveriges huvudstad?"

"Det är Stockholm såklart"

"Nej jag har hört att det är Ulaanbaatar"

"Nej, det är Stockholm, slå upp det i en bok"

"Nej mina vänner, nu ska vi inte kivas om det - ni har säkert rätt båda två, det finns nog inget rätt eller fel i den här frågan!"

Visst, man bör vara kritisk och alltid kunna ifrågasätta gällande vetenskap och värderingar. Men det kan gå för långt - om du inte har några övertygande argument för att du skulle veta bättre i en fråga kan du inte räkna med att ditt kunnande värderas lika högt som expertens. Den senaste tiden har det gått strömningar i den svenska skolan att läraren inte ska fungera som en auktoritet, eftersom det vore "odemokratiskt" av denne att "höja sig" över eleverna med sin större kunskap. Läraren i egenskap av auktoritet anses som "antidemokratisk" och representant för ett hierarkiskt, förlegat system.Således ska undervisningen vara "demokratisk" genom att alla elevers kunskap likställs med varandras och lärarens. Vilket kvalificerat nonsens. Självklart ska en lärares uppgift vara att leda elevernas inlärning, annars kan vi ju avveckla hela lärarutbildningen. Ja, vi kan väl även avveckla hela skolan eftersom "allas kunskap ska värderas lika mycket" - då finns det ju inget behov av inlärning eller utbildningsmeriter. Nej, den här jante/postmodernistiska uppfattningen är skadlig och kan på längre sikt vara farlig om den tillåts att grassera.

Jag kan ställa mig bakom kunskapsdemokrati om det med begreppet menas att all kunskap ska vara tillänglig för alla (med vissa undantag förstås såsom känsliga, privata uppgifter, försvarshemligheter m.m.). Men jag kommer aldrig värdera all kunskap lika. Om jag behöver få bilen lagad ska jag banne mig ha den kunnigaste auktoriteten på området som jag kan få tag på, sedan får jantelagens och postmodernismens företrädare säga vad de vill om sin "kunskapsdemokrati" och "odemokratiska" auktoritetstro.
Kommentarer

 1. Intressant inlägg!

  Däremot existerar ju kunskapsdemokratin inte på arbetsmarknaden. Det krävs ju titlar, stämplar, beteckningar och kurscertifikat för att kunna motivera att man faktiskt kan utföra vissa arbetsuppgifter och har djup kunskap i dessa.

  "Kan du verkligen skala banan?"
  "Jag har skalat många bananer i mitt liv..."
  "Ja, var har du bananskalningsintyget då?"
  "Men låt mig nu visa hur jag skalar en banan..."
  "Tack det räcker, vi accepterar endast kvalificerade bananskalare"

  Skrivet av Peter — 25 Jan 2007, 05:48

 2. Kunskapsdemokratins existens är kanske främst gällande inom utbildningssektorns område som tur är. Dock finns den även på områden som är svåra att avgöra om det är bra eller dåligt att den finns där. Ett bra exempel är jurysystem (Medborgare som lottas in) eller nämndemannasystem (Lokalpolitiker som inte får eller kan få plats i kommunala nämnder och styrelser) i domstolarna. Dommaren sitter där med expertkunskap och en i förhand utarbetad strafflista, men kan lätt bli utröstad av två eller flera nämndemän utan expertkunskap. Nämndemännen representerar samhällets värderingar (eller sina egna) och domaren expeternas. En fråga som har debatterats under de senaste 100 åren i Sverige med för och emot. Vad är bäst? Det finns även andra liknande organ där kunskapsdemokratin kan debatteras.

  Skrivet av Lars-Nila — 25 Jan 2007, 06:08

 3. Jury- vs nämndemannasystem är ett otroligt intressant debattområde.

  Det amerikanska jurysystemet ger ju onekligen mer spektakulära rättegångar. Hur det står till med rättvisan ifrågasätts ju. Men det gör det ju å andra sidan här också med vårt nämndemannasystem.

  Skrivet av Peter — 25 Jan 2007, 06:32

 4. Mot kunskapsdemokratin står också superexperterna. Ett system som testas i Kanada är tryck in ditt namn, personnummer och kryssa för handling och olika omständigheter i domstolens dator och ut kommer domen på sekunden. Systemet testas bara på mindre brott typ snatteri och liknande. I annat fall hade man väl även fått ut en kölapp samtidigt till närmaste fängelse. Mot detta expertsystem står domstolssystemet i ett av våra grannländer med 7 (sju) nämndemän (lekmän) och 1 domare (experten). Här talar advokaterna numera mot nämndemännen och inte till domaren som i Sverige.

  Skrivet av Lars-Nila Lasko — 26 Jan 2007, 10:07

 5. Ja, sen finns ju alternativet som existerar i en del utvecklingsländer, där myndighetspersoner är polis, åklagare och domare i en enda person.

  Det ger ett enormt tids- och kostnadseffektivt rättssamhälle där dom fastställs ögonblickligen efter att brottet begåtts.

  Rättsäkerheten kanske blir något lidande :-), men i kombination med framtidens domsdatorsystem får man ett väldigt slimmat rättssystem.

  Men hur överklagar man en dom som är fastställd från en dator?

  Skrivet av Peter — 26 Jan 2007, 10:22

 6. Peter!

  Angående överklagan så är det bara att trycka på grön knapp I accept och på röd knapp I don't accept. I det senare fallet blir det en vanlig rättegång.

  Ja, det finns ju också ett kostnadsperspektiv med kunskapsdemokrati. Särskilt kan ju effekterna blir mer kostsamma med felaktiva beslut i ett kunskapsdemokratiskt samhälle?

  Skrivet av Lars-Nila Lasko — 26 Jan 2007, 12:27


Lägg till en kommentar authimageEn bloggtjänst levererad av DistansData Webbyrå Webbshop och Hemsidor